Poświadczenia

Czynności poświadczeniowe, to czynności w których Notariusz:

  • poświadcza własnoręczność podpisu,
  • sporządza odpisy (wyciągi) dokumentów (stwierdza zgodność kopii z okazanym mu dokumentem (jego fragmentem),
  • sporządza elektroniczne odpisy dokumentów (stwierdza zgodność kopii dokumentu elektronicznego z okazanym mu dokumentem papierowym),
  • poświadcza datę i miejsce okazania mu dokumentu,
  • poświadcza pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.