Opłaty

Rachunek bankowy Kancelarii

do wpłat podatków, opłat sądowych i taksy notarialnej:

56 1140 2004 0000 3002 8208 0205 (mBank S.A.).

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłatę sądową należy zapłacić przelewem zleconym 1 dzień przed podpisaniem aktu notarialnego albo gotówką niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego.

 

Dane do przelewu:

Odbiorca:               Kancelaria Notarialna Małgorzata Nowosielska

Nr rachunku:         56 1140 2004 0000 3002 8208 0205

Tytułem:                nazwisko_data aktu

 

Wynagrodzenie Notariusza można zapłacić:

1)  przelewem zleconym w kancelarii niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego (możemy udostępnić komputer celem złożenia dyspozycji przelewu – powyższe nie dotyczy PCC);

2)  gotówką w kancelarii niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego;

3)  kartą płatniczą  w kancelarii niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego (za wyjątkiem PCC i opłaty sądowej, które zapłacone muszą być przelewem 1 dzień przed aktem lub gotówką).

Notariusz z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, /tekst jedn. Dz. U. z 2020  roku, poz. 1473 ze zm./, powiększone o należny podatek VAT.

W naszej kancelarii dbamy o to, aby oferowany cennik notarialny był satysfakcjonujący dla wszystkich Klientów. W celu poznania całkowitych kosztów związanych z konkretną czynnością notarialną, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią.

Notariusz pobiera również wymagane prawem podatki i opłaty, które są odprowadzane na rzecz właściwych sądów i urzędów skarbowych:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych, którego stawki określane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn, którego stawki określane są na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową, której wysokość ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.