KONTAKT Z KANCELARIĄ

Skontaktuj się z nami

Mapa

KANCELARIA NOTARIALNA
MAŁGORZATA NOWOSIELSKA
NOTARIUSZ

UL. POZNAŃSKA 23 LOK. 2

00-685 WARSZAWA

(DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE)

 

NIP: 958-058-72-09

REGON: 017391993

NUMERY KONTAKTOWE:

E-MAIL:

kancelaria@poznanska23.pl 
– w sprawach deweloperskich

notariusze@poznanska23.pl 
– w pozostałych sprawach

sekretariat@poznanska23.pl 
– w sprawach administracyjnych

JAK DOJECHAĆ?

PRZYSTANKI TRAMWAJOWE:

HOŻA – 4, 15, 18, 35

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE:

HOŻA – 131

STACJA METRA:

STACJA – CENTRUM

GODZINY URZĘDOWANIA:

PON.- PT. OD 9:00 DO 17:00

SOB. – NIECZYNNE

Formularz kontaktowy

W celu umówienia czynności, poza godzinami urzędowania kancelarii prosimy o kontakt z sekretariatem, istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

  Imię

  Nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Wiadomość

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Notariusz Małgorzata Nowosielska prowadząca kancelarię w Warszawie (00-685) przy ul. Poznańskiej nr 23/2 otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość, IT) jak również w celach statystycznych.Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: nowosielska@poznanska23.pl Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.