ARTYKUŁY

Na czym polega depozyt notarialny i kiedy warto go stosować

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. (…) (Art. 108 §1 ustawy prawo o notariacie)