Depozyt notarialny

Notariusz może przyjmować na przechowanie pieniądze, a także dokumenty i nośniki danych, również w zamkniętych kopertach.

Notariusz przyjmuje pieniądze do depozytu jedynie w związku z czynnościami dokonywanymi w kancelarii. 
Pełnomocnictwo do złożenia depozytu wymaga formy aktu notarialnego.

Rachunek bankowy Kancelarii do wpłat depozytów:

15 1020 1097 0000 7302 0306 9333 (dla wpłat w PLN)