NASZE ARTYKUŁY

ZWOLNIENIE Z PODATKU ZAKUPU PIERWSZEGO MIESZKANIA LUB DOMU

Planujesz zakup swojego pierwszego mieszkania lub domu? Sprawdź czy możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku. W poniższym artykule wyjaśniamy kto i kiedy może nie płacić podatku od zakupu i jak widzą to organy podatkowe.

WYKONAWCA TESTAMENTU

Sposób testatora na zapewnienie:

=> jednolitego zarządu spadkiem do chwili jego działu;

=> ścisłego wypełnienia ostatniej woli testatora.

Notarialny odpis elektroniczny

 

Notarialny odpis elektroniczny czyli dokument poświadczony przez notariusza, który można zapisać na komputerze, w chmurze lub przesłać mailem

Zrzeczenie się dziedziczenia

 

Zrzeczenie się dziedziczenia czyli jak zaplanować dziedziczenie, wyłączyć zachowek i chronić spadek przed długami

UMOWA MAJĄTKOWA USTANAWIAJĄCA ROZDZIELNOŚĆ

 

Zgodnie z polskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) i tworzą się trzy masy majątkowe: majątek wspólny oraz majątki osobiste żony i męża.

DEPOZYT NOTARIALNY - ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

 

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. (…) (Art. 108 §1 ustawy prawo o notariacie)

Kiedy warto podpisać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego?

Umowa sprzedaży nieruchomości (np. lokalu czy gruntu) czasami musi być poprzedzona zawarciem umowy przedwstępnej. Może to być powodowane koniecznością przygotowania nieruchomości do sprzedaży przez sprzedającego

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami: +48 22 628 90 07

notariusze@poznanska23.pl ·  PON.- PT. OD 9:00 DO 17:00