Prawo handlowe

Notariusz w zakresie prawa spółek dokonuje czynności m.in. w zakresie:

  • sporządzania w formie aktu notarialnego umów spółek osobowych, w tym jawnej, komandytowej, partnerskiej,
  • sporządzania w formie aktu notarialnego umów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • sporządzania w formie aktu notarialnego protokołów Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy,
  • sporządzania w formie aktu notarialnego protokołów Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych spółek,
  • poświadczenia własnoręczności podpisów pod umowa zbycia udziałów lub akcji w spółkach,    
  • sporządzania w formie aktu notarialnego oświadczeń wspólników o objęciu udziałów, akcji w spółkach,
  • sporządzania w formie aktu notarialnego umów wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji,
  • sporządzania w formie aktu notarialnego statutów funduszy inwestycyjnych.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych z zakresu spółek handlowych kierujemy się Rekomendacjami Dobrych Praktyk Notarialnych z dn. 25 maja 2020 roku kliknij i przeczytaj więcej