Prawo spadkowe

Notariusz w zakresie prawa spadkowego dokonuje czynności m.in. w zakresie:

 • planowania spadkowego, to jest sporządza, w formie aktu notarialnego, testamenty, w tym testamenty windykacyjne, w których przyszły spadkodawca może powołać wybranych przez niego spadkobierców do całości albo części spadku albo też przekazać im poszczególne składniki majątku spadkowego,
 • postępowania spadkowego – przeprowadza postępowanie spadkowe, którego wynikiem jest sporządzenie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia – dokumentu potwierdzającego nabycie praw do spadku po zmarłym, który wywołuje takie same skutki co sądowe stwierdzenie nabycia spadku,
 • rejestracji i poszukiwania testamentów – przeprowadza postępowania sprawdzające czy został sporządzony i zarejestrowany w Rejestrze Spadkowym PL testament po zmarłym, a w razie jego odnalezienia wskaże wnioskodawcy w jakiej kancelarii został sporządzony. Rejestracja testamentu pozwoli spadkobiercom odnaleźć testament np. w przypadku gdy zmarły nie wyjawił za życia faktu jego sporządzenia, treści, miejsca przechowywania czy też faktu jego odwołania,  
 • protokołowania oświadczeń spadkobierców o sposobie przyjęcia spadku po zmarłym czy też jego odrzucenia, np. w przypadku występowania długów spadkowych,
 • postępowania w sprawach zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem należącym do spadku.

Poniżej lista niezbędnych dokumentów powoływanych w aktach notarialnych z zakresu prawa spadkowego:

I. Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testamenty spadkodawcy (jeżeli zostały sporządzone),
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia (mężczyźni, panny) lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne, wdowy, rozwiedzione),
 • zaświadczenie z właściwej gminy o numerze PESEL zmarłego.

II. Testament:

 • dane osobowe testatora, to jest osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania),
 • dane osobowe spadkobiercy czy zapisobiercy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia).