Informacje dla nabywców lokali na inwestycji „TULIP WILANÓW”


Informacje dla nabywców lokali w przedsięwzięciu deweloperskim "Tulip Wilanów"

Szanowni Państwo

poniżej przedstawiamy kilka informacji, które pomogą Państwu przygotować się do podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na Państwa rzecz.

Na Państwa dodatkowe pytania chętnie odpowiemy pod specjalnie dedykowanym do kontaktu w sprawie tej inwestycji numerem telefonu:
22 627-53-40 oraz pod mailem kancelaria@poznanska23.pl

Jak umówić termin spotkania w Kancelarii?

Termin spotkania, w tym dzień i godzinę otrzymali Państwo w zawiadomieniu od Dewelopera. W przypadku, gdy nie będą mogli Państwo przybyć na spotkanie w terminie zaproponowanym przez Dewelopera, prosimy o powiadomienie Kancelarii i Dewelopera o tym fakcie. Z uwagi, na fakt iż przy odczytywaniu aktu notarialnego powinien być obecny przedstawiciel Dewelopera, nowy termin spotkania powinien zostać ustalony pomiędzy Państwem, a Deweloperem, o czym Deweloper powiadomi Kancelarię w celu przygotowania aktu na nowy termin.

Jakie dokumenty przygotować na spotkanie w kancelarii?

Dowód osobisty lub paszport.

Podczas sporządzania aktu notarialnego Notariusz zobowiązany jest sprawdzić Państwa tożsamość, wobec powyższego zostaną Państwo poproszeni o okazanie ważnego dowodu osobistego bądź paszportu. W przypadku obywateli innych Państw może to być również karta pobytu.

Umowa majątkowa małżeńska (rozdzielność majątkowa)

Jeżeli pozostają Państwo w związku małżeńskim i podpisali Państwo tzw. intercyzę, prosimy o powiadomienie o tym pracowników kancelarii przed dniem podpisania aktu, przesłanie skanu tego dokumentu do Kancelarii i okazania oryginału Notariuszowi podczas podpisywania aktu.

Pełnomocnictwo

Jeśli nie możecie Państwo osobiście podpisać aktu notarialnego, a chcielibyście zrobić to przez pełnomocnika – informujemy, iż pełnomocnictwo sporządzone w Polsce musi mieć formę aktu notarialnego.

Wzór pełnomocnictwa mogą Państwo w zakładce dokumenty do pobrania, na dole strony.
Więcej informacji, w szczególności w sprawie sporządzenia pełnomocnictwa zagranicą, mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu Kancelarii 22 627-53-40 lub pod adresem email: kancelaria@poznanska23.pl

Czy mogę otrzymać projekt aktu notarialnego przed spotkaniem w Kancelarii?

Oczywiście. Na kilka dni przed datą spotkania w Kancelarii, na Państwa prośbę, otrzymają Państwo drogą elektroniczną (email) projekt aktu notarialnego dotyczącego Państwa lokalu. Prosimy o zapoznanie się z projektem aktu i o zgłaszanie przed dniem aktu Państwa ewentualnych uwag czy pytań co do jego treści. Nasi prawnicy wyjaśnią Państwu wszystkie kwestie prawne z nim związane (pod nr tel. 22 627-53-40), tak aby samo podpisanie aktu było dla Państwa jak najbardziej komfortowe.

Jak ustanowić hipotekę na rzecz Banku.

Osoby, które finansowały zakup lokalu ze środków pochodzących z kredytu mogą ustanowić hipotekę w akcie notarialnym obejmującym przeniesienie własności lokalu. Do ustanowienia hipoteki będzie potrzebne zaświadczenie lub inne pismo z banku, z którego treści wynikać będzie numer umowy kredytowej, datę jej zawarcia, a także wysokość hipoteki, wierzytelności jakie powinna zabezpieczać oraz przedmiot (Lokal) na którym hipoteka powinna zostać ustanowiona.
Skan takiego dokumentu powinni Państwo przesłać do Kancelarii na co najmniej jeden dzień przed spotkaniem w kancelarii, zaś oryginał przedstawić w kancelarii przy zawarciu umowy. Zaświadczenie banku prześlemy do Sądu wraz z Państwa aktem notarialnym i opłatą sądową.

Ile kosztuje akt notarialny i czy można płacić kartą?

Koszty aktu notarialnego otrzymają Państwo przed podpisaniem aktu notarialnego, drogą mailową, wraz z projektem aktu notarialnego (o ile wcześniej zwrócą się Państwo o jego sporządzenie). Koszty będą Państwo mogli uiścić przelewem przed podpisaniem aktu lub kartą. Z uwagi na przyjęte w Kancelarii środki bezpieczeństwa związane z COVID-19 staramy się ograniczać przyjmowanie gotówki do niezbędnego minimum.

Kiedy otrzymam wypis aktu notarialnego potwierdzającego zawarcie umowy? Czy mogę otrzymać wersję elektroniczną?

Po podpisaniu aktu notarialnego Kancelaria sporządza jego wypisy i odpisy, które wyda Państwu, Deweloperowi oraz wyśle do właściwego sądu wieczystoksięgowego oraz właściwych urzędów. Standardowo przygotowujemy wypisy aktu w formie papierowej, jednakże na Państwa życzenie możemy przygotować dodatkowy, notarialnie poświadczony, odpis elektroniczny Państwa aktu notarialnego. Dokument taki sporządzony w formie elektronicznej (pdf) podpisany kwalifikowanym podpisem Notariusza mogą Państwo wygodnie zapisać na swoim komputerze, czy też np. przesłać do banku w związku z procedurą udzielania kredytu. Dokument może być używany wielokrotnie. Koszt takiego odpisu jest taki sam, jak koszt jaki Państwo zapłacicie za dokument papierowy.

Jak wygląda procedura wpisu do księgi wieczystej?

Na postawie aktu notarialnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Notariusz prześle do sądu wieczystoksięgowego wniosek o założenie księgi wieczystej dla Państwa lokalu, ujawnienie Państwa jako właścicieli lokalu, oraz ujawnienie innych praw na Państwa rzecz, które nabędziecie od Dewelopera. Koszty opłaty sądowej za wpisy do ksiąg wieczystych ponoszą zgodnie z przepisami prawa Państwo jako wnioskodawcy o wpis.

Zasady przetwarzanie danych osobowych w kancelarii.

W związku z czynnościami notarialnymi z Państwa udziałem Notariusz Małgorzata Nowosielska prowadząca kancelarię w Warszawie (00-685) przy ul. Poznańskiej nr 23/2 będzie przetwarzała informacje stanowiące dane osobowe. Jednakże, będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie oraz w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajdą Państwo w dziale Dokumenty do pobrania na dole strony.

Środki bezpieczeństwa w związku z COVID-2019

Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem w Kancelarii stosujemy wzmożone środki ostrożności. Wśród nich jest m.in. ograniczenie kontaktu fizycznego np. poprzez niepodawanie dłoni na przywitanie, a ponadto Pracownicy Kancelarii w czasie kontaktu z Klientami będą wyposażeni w maseczki bądź przyłbice ochronne.
Również Państwa prosimy o przybycie do kancelarii w maseczkach ochronnych.
Przy wejściu do Kancelarii znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Dodatkowo, w naszych pomieszczeniach wprowadzane są procedury związane z dezynfekcją elementów wyposażenia. Prowadzimy również działania edukacyjne skierowane do wszystkich pracowników Kancelarii.
Wszelkie działania prewencyjne, jakie prowadzimy, mają na celu ochronę zdrowia oraz maksymalne ograniczenie ryzyka, związanego z obecną sytuacją. Bezpieczeństwo Państwa, naszych Pracowników oraz Współpracowników jest naszym absolutnym priorytetem.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(obowiązuje od dnia *** września 2021 r.)

POBIERZ

 

RODO Kancelarii

 

POBIERZ

 

Więcej przydatnych informacji i linków znają Państwo w naszej Bazie Wiedzy

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Kancelarią: telefoniczny (22 627-53-40) lub za pośrednictwem adresu email: kancelaria@poznanska23.pl

Zachęcamy Państwa również do polubienia profilu Kancelarii na