ARTYKUŁY

Nasze artykuły prawnicze

Depozyty

to będzie fragment tekst, a reszta się rozwinie

 

UMOWY ALIMENTACYJNE

UMOWY ALIMENTACYJNE

NAJEM OKAZJONANY DLA UKRAIŃCÓW

czynności m.in w zakresie: sporządzania umów o ustanowienie rozdzielności majątkowej, umów o podział majątku małżeńskiego, ugód pomiędzy małżonkami

Prawo spadkowe

czynności m.in. w zakresie: planowania spadkowego, postępowania spadkowego, rejestracji i poszukiwania testamentów

czynności w których Notariusz m.in poświadcza własnoręczność podpisu, sporządza odpisy (wyciągi) dokumentów, wzór podpisu,

Depozyty notarialne

Notariusz może przyjmować

na przechowanie pieniądze,

a także dokumenty

i nośniki danych,

również w zamkniętych kopertach.  

Inne czynności

oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy,

Najem okazjonalny

zabezpieczenie zwrotu lokalu i zapłaty czynszu.

Przydatne dokumenty

wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania danej czynności notarialnej

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami: +48 22 628 90 07

notariusze@poznanska23.pl ·  PON.- PT. OD 9:00 DO 17:00